Bodem

Bodemverontreiniging

Een stuk grond kan vervuild zijn. Als u plannen heeft met deze grond kan het nodig zijn om de bodem te saneren.

Verontreiniging ontstaan vóór 1987

Gaat het om een verontreiniging van meer dan 25 m³, dan is de provincie Gelderland het bevoegd gezag. U bent dan verplicht van deze verontreiniging en eventuele sanering melding te doen. Op de website van de provincie is hier meer informatie over te vinden.

Bij een zogenaamde kleine verontreiniging (maximaal 25 m³) is de gemeente het bevoegd gezag. U kunt de voorgenomen sanering melden bij uw gemeente. Wij adviseren u deze melding minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te doen. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • onderliggende bodemonderzoek(en)
  • kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour
  • een plan van aanpak (saneringsplan)

Melding voor gemeente Epe en Apeldoorn

U kunt uw melding doen door betreffende documenten met een kort begeleidend schrijven te sturen aan info@ovij.nl.

Melding voor gemeente Brummen en Voorst

U kunt uw melding doen door betreffende documenten met een kort begeleidend schrijven te sturen aan de betreffende gemeente.

Verontreiniging ontstaan na 1987

U bent verplicht om een bodemverontreiniging ontstaan na 1987 in zijn geheel te verwijderen. Is de verontreiniging ontstaan buiten een inrichting in de gemeenten Epe en Apeldoorn dan moet de verontreiniging worden gemeld via info@ovij.nl. Voor de gemeenten Voorst en Brummen moet de verontreiniging bij de gemeenten zelf worden gemeld.

Als de verontreiniging is ontstaan binnen een inrichting dan moet dit in alle gevallen worden gemeld via info@ovij.nl.