Bodem

Grondwaterbeheer Apeldoorn

OVIJ verbetert in opdracht van gemeente Apeldoorn de grondwaterkwaliteit met het programma Gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn (GgbA). GgbA zorgt ervoor dat ondergrondse vervuilingen gesaneerd worden of beheersbaar blijven in een bepaald gebied. Hierdoor wordt het grondwater schoner en kan het duurzaam gebruikt worden.

Wat kan Grondwaterbeheer Apeldoorn voor uw bedrijf betekenen?

Tegen betaling van een afkoopsom draagt uw bedrijf de aansprakelijkheid voor grondwatervervuiling over aan gemeente Apeldoorn. De gemeente zorgt dan voor het monitoren en eventueel opruimen van de vervuiling in het diepere grondwater. Bedrijven kunnen deze afkoop combineren met de inkoop van water- en energiediensten. Verontreinigd grondwater wordt onder andere hergebruikt voor:

– het leveren van warmte en koude aan woningen en kantoren
– koelwater voor bedrijven
– afvoer naar beken en sprengen

Contact

Wilt u gebruik maken van deze diensten of heeft u vragen over de mogelijkheden voor afkoop van uw grondwatervervuiling of afname van water- en energiediensten en de daarbij behorende voorwaarden? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Dit kan telefonisch via (055) 580 1705 of stuur een e-mail.

Meer over hergebruik grond en bouwstoffen.