Bouwen en verbouwen

Mobiele puinbreker

U kunt er voor kiezen om het puin dat bij een sloopwerk vrijgekomen is op de locatie te breken met een mobiele puinbreker. Hiervoor heeft het Rijk regels opgesteld, deze staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Als voorbereiding op het mogen breken moet u een melding indienen bij Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Aan deze melding zit een termijn van vijftien werkdagen voorafgaand aan het breken. Omdat wij ook technische gegevens vragen van de apparatuur die gebruikt gaat worden, is het verstandig om de melding door het bedrijf die de werkzaamheden uit gaat voeren te laten doen.