Bouwen en verbouwen

Ontheffing beschermde diersoorten

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. In spouwmuren of onder daken kunnen beschermde diersoorten zoals vleermuizen of vogels leven. Hun nest of verblijfplaats mag niet vernietigd worden. Is dit bij u het geval en wilt u dit gebouw slopen of verbouwen, dan dient u hiervoor een ‘ontheffing beschermde diersoorten’ aan te vragen bij de provincie. In de Factsheet sloopplannen van de provincie Gelderland, kunt u lezen hoe u schade aan de natuur kunt voorkomen. Ook leest u hier informatie over de wet Natuurbescherming, die de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten beschermt.