Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren om te werken aan een beter milieu. Helemaal vrijblijvend is duurzaam ondernemen niet. In de Wet milieubeheer staan regels voor energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie.
Uiteraard kunt u als bedrijf meer doen dan de wet voorschrijft. Op de langere termijn leveren investeringen in duurzaamheid ook een financieel voordeel op.

Vervoermanagement

Als uw bedrijf meer dan vijftig werknemers heeft, bent u verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van vervoermanagement.

Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich in vijf jaar terugverdienen.

Afvalpreventie

Minder afval betekent minder milieubelasting en lagere kosten voor afvalverwerking voor uw bedrijf. De hoeveelheid afval die uw bedrijf produceert bepaalt of er extra regels gelden.

Waterbesparing

Om de milieubelasting te beperken dient er waar mogelijk zuinig te worden omgesprongen met water.

Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 bent u bovendien verplicht via het e-loket te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd. U kunt hierbij gebruik maken van de erkende maatregelen lijsten van kenniscentrum Infomil. Hierin leest u welke energiebesparende maatregelen u binnen uw bedrijf kunt nemen.