Duurzaam ondernemen

Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 1 juli 2019 bent u bovendien verplicht via het e-loket te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft doorgevoerd. U kunt hierbij gebruik maken van de erkende maatregelen lijsten van kenniscentrum Infomil. Hierin leest u welke energiebesparende maatregelen u binnen uw bedrijf kunt nemen.

Wat is uw energieverbruik?
De energiebesparende maatregelen die u met uw bedrijf volgens de wet moet nemen, hangen samen met uw jaarlijks energieverbruik:

  • Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst heeft genomen.
  • Is er geen erkende maatregelenlijst voor uw bedrijfstak beschikbaar en verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij u verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand daarvan stelt u zelf een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Bouwregelgeving
Ook in de bouwregelgeving zijn er eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken voor een deel af van de eisen die in de Wet milieubeheer staan. Wilt u uw bedrijf gaan renoveren of denkt u na over nieuwbouw? Neemt u dan eerst contact met ons op voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.

Raadpleeg databank Infomil
Kenniscentrum Infomil beschikt ook over een kennisbank met handige informatie over interessante energiebesparende maatregelen en winst. Raadpleegt u deze centrale vindplaats bij vragen of voor meer informatie.