Duurzaam ondernemen

Energiebesparing

Bedrijven en instellingen moeten volgens de wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich in vijf jaar terugverdienen. U kunt gebruik maken van de Erkende Maatregelenlijsten om te zien welke energiebesparende maatregelen uw bedrijf kan nemen. Bij InfoMil kunt u deze lijsten vinden.

De energiebesparende maatregelen die een bedrijf volgens de wet moet nemen, hangen samen met het jaarlijks energieverbruik.

  • Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is uw bedrijf verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die uw bedrijf in vijf jaar kan terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst heeft genomen.
  • Is er geen erkende maatregelenlijst voor uw bedrijfstak beschikbaar en uw bedrijf verbruikt meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand daarvan stelt u een uitvoeringsplan op, voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.


Bouwregelgeving

Ook in de bouwregelgeving vindt u eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken echter gedeeltelijk af van de eisen die in de Wet milieubeheer staan. Het is daarom belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie van uw bedrijf contact op te nemen met ons voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.

Maak gebruik van de kennisbank van InfoMil

U kunt ook gebruik maken van de kennisbank van InfoMil. De databank stelt informatie beschikbaar over veel toegepaste energiebesparende maatregelen.