Duurzaam ondernemen

Waterbesparing

Om de milieubelasting te beperken dient er waar mogelijk zuinig te worden omgesprongen met water.

Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m3 water per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maatregel bij hotels om gasten te laten beslissen over het verschonen van handdoeken.

Meer weten?

Op InfoMil vindt u een overzicht van de wettelijke verplichtingen voor uw bedrijf en mogelijkheden om te besparen.