Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Energie

In het Nationaal Energieakkoord (SER) zijn afspraken gemaakt over energie, energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Energiebesparing is ontzettend belangrijk om Nederland vóór 2050 energieneutraal te krijgen. Onderdeel van de afspraken is dat diverse partijen, zoals gemeenten en omgevingsdiensten, zich gaan inzetten om de energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder bij bedrijven te stimuleren. Voor bedrijven is er bovendien veel geld te besparen door energiebesparende maatregelen te treffen.

Interessante links

Kijk hier voor meer interessante links over energie en energiebesparing.

Duurzame energie

Naast energie besparen kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie. Dit is een investering in de toekomst die zich terug verdient.

Aan de slag

Omgevingsdienst Veluwe IJssel is er niet alleen om bedrijven te controleren. We adviseren en stimuleren bedrijven ook vooral om met energiebesparing aan de slag te gaan. We kijken daarbij naar verduurzaming in het algemeen.

Bouwregelgeving

Ook in de bouwregelgeving vindt u eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken echter gedeeltelijk af van de eisen die in de Wet milieubeheer staan.

Energiebesparende maatregelen

Sommige bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich in vijf jaar terugverdienen. De energiebesparende maatregelen die een bedrijf volgens de wet moet nemen, hangen samen met het jaarlijks energieverbruik.

Inzicht in energieverbruik

Energie besparen begint altijd met inzicht in uw energieverbruik. U verkrijgt dit inzicht door naar uw jaarafrekening te kijken. Ook kunt u tools inzetten om meer inzicht te krijgen in uw energieverbruik, zoals: