Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Aan de slag

Wanneer u weet hoeveel energie u verbruikt, is de stap klein om aan de slag te gaan met het daadwerkelijk treffen van maatregelen. Welke maatregelen snel terug te verdienen zijn, ontdekt u met bijvoorbeeld de MKB Energy Checkup of de kennisbank van InfoMil. De databank stelt informatie beschikbaar over veel toegepaste energiebesparende maatregelen. Daarmee vormt de databank een hulpmiddel bij het vaststellen van de (technische) mogelijkheden om een zuinig energiegebruik in een gebouw te waarborgen.