Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Bouwregelgeving

Ook in de bouwregelgeving vindt u eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken echter gedeeltelijk af van de eisen die in de Wet milieubeheer staan. Het is daarom belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie van uw bedrijf contact met ons op te nemen voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.