Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Duurzame energie

Naast energie besparen kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich terug verdient. Zie voor meer informatie de pagina van Taskforce Zonne-energie.

Taskforce Zon

De Taskforce Zonne-energie is een initiatief van de gemeente Apeldoorn en heeft als doel de ontwikkeling en realisatie van zonne-energie in Apeldoorn te versnellen. De Taskforce Zonne-energie richt zich primair op het informeren van Apeldoornse bedrijven en instellingen over de technische, financiële en fiscale kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor hun bedrijfsvoering.

De Taskforce Zonne-energie werkt samen met lokale organisaties. Ook verkent de Taskforce Zonne-energie de mogelijkheden voor ontwikkeling van grootschalige grondgebonden zonne-energieparken.

Warmte-koude opslag (WKO)

Warmte-koude opslag (WKO) is interessant voor bedrijven die zowel ’s zomers als ’s winters een aangenaam werkklimaat willen waarborgen. Bijvoorbeeld kantoren, onderwijs- en zorginstellingen. Warmte-koude opslagsystemen leveren naast verwarming ook verkoeling en kunnen dit ook opslaan. Door het gebruik van WKO wordt er bespaart op verwarming en koelings-kosten en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. WKO is dus een prima maatregel om de beoogde doelstellingen op het gebied van energiebesparing te realiseren.

Met de rekenmodule van WKO Tool Nederland kunt u bepalen of bodemenergie rendabel is. Ook geeft de site een redelijk volledig beeld van alle gesloten en open systemen.

Subsidie op duurzame energie

Hoewel de slimme maatregelen uiteindelijk meer opleveren dan conventionele, is de terugverdientijd vaak een drempel. Subsidie kan ervoor zorgen dat de terugverdientijd vermindert. Laat u daarom goed informeren welke subsidies voor u beschikbaar zijn. Een goed voorbeeld van een dergelijke subsidie is de Investeringssubsidie Duurzame Energie.