Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Energiebesparende maatregelen

Sommige bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen die zich in vijf jaar terugverdienen. De energiebesparende maatregelen die een bedrijf volgens de wet moet nemen, hangen samen met het jaarlijks energieverbruik. De Omgevingsdienst gaat in toenemende mate controleren of deze maatregelen ook zijn uitgevoerd. Dit kan aan bod komen bij een reguliere controle, maar ook voeren wij aparte controles hierop uit, bijvoorbeeld bij kantoren en onderwijsinstellingen.

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is uw bedrijf verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die uw bedrijf in vijf jaar kan terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst heeft genomen. De erkende maatregelenlijsten zijn te vinden op  Infomil.

Er zijn erkende maatregelenlijsten beschikbaar voor de volgende branches:

 • kantoren,
 • gezondheids- en welzijnszorginstellingen,
 • onderwijsinstellingen,
 • autoschadeherstelbedrijven,
 • rubber- en kunststofindustrie,
 • metaalelektro en MKB-metaal,
 • commerciële datacenters,
 • hotels en restaurants,
 • sport en recreatie,
 • mobiliteitsbranche,
 • agrarische sector
 • levensmiddelenindustrie.

Voor meer branches zijn erkende maatregelenlijsten in voorbereiding. Is er geen erkende maatregelenlijst voor uw bedrijfstak beschikbaar en uw bedrijf verbruikt meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand daarvan stelt u een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.