Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Energiebesparende maatregelen

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar?

Energiebesparingsplicht
Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Dit is de energiebesparingsplicht. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de erkende maatregelen lijsten heeft genomen. Deze lijsten zijn te vinden op Kenniscentrum Infomil. Omgevingsdienst Veluwe IJssel controleert tijdens reguliere controles of u deze maatregelen ook uitvoert. Het komt ook voor dat wij aparte controles hierop uitvoeren.

Informatieplicht
Sinds 1 juli 2019 bent u ook verplicht om via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te melden welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Dit is de informatieplicht. Via het e-loket kiest u uw branche en geeft u aan wat u wel en niet heeft gedaan. Zo krijgt u snel inzicht in welke stappen u nog moet zetten. Omgevingsdienst Veluwe IJssel controleert of u heeft voldaan aan de informatieplicht.

Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht of twijfelt u of deze op uw bedrijf van toepassing is? Ga dan naar de site van RVO.


Verbruikt uw bedrijf meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar?

Energiebesparingsonderzoek
Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Aan de hand van dit onderzoek stelt u een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.