Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn

Om de grondwaterkwaliteit in Apeldoorn te verbeteren voert Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) in opdracht van gemeente Apeldoorn sinds 2013 het beleid Gebiedsgericht grondwaterbeheer Apeldoorn (GgbA) uit. GgbA zorgt ervoor dat ondergrondse vervuilingen gesaneerd worden of beheersbaar blijven in een bepaald gebied. Hierdoor wordt het grondwater schoner. Zo zorgen gemeente Apeldoorn en OVIJ voor een betere bescherming en een duurzaam gebruik van grondwater.

Wat kan GgbA voor u betekenen?

Tegen betaling van een afkoopsom draagt u de aansprakelijkheid voor grondwatervervuiling over aan gemeente Apeldoorn. De gemeente zorgt dan voor het monitoren en eventueel opruimen van de vervuiling in het diepere grondwater. Bedrijven kunnen deze afkoop combineren met water- en energiediensten. Met deze diensten wordt het water hergebruikt voor bijvoorbeeld:

– het leveren van warmte en koude aan woningen en kantoren

– als koelwater voor bedrijven

– het ‘gebruikte’ water kan afgevoerd worden naar beken en sprengen

Contact

Wilt u gebruik maken van deze diensten of heeft u vragen over de mogelijkheden voor afkoop van uw grondwatervervuiling of afname van water- en energiediensten en de daarbij behorende voorwaarden? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Dit kan telefonisch via (055) 580 1705 of stuur een e-mail naar info@ovij.nl.