Lucht

Lucht

Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Dit kan ook invloed hebben op de luchtkwaliteit. Wij geven onze opdrachtgevers advies over luchtkwaliteit en voeren geurmetingen en emissiemetingen uit.

Europese richtlijnen luchtkwaliteit

De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Daarin wordt aangegeven hoeveel vervuilende stoffen er maximaal in de lucht mogen zitten. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat de Europese normen niet worden overschreden. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgericht. Dit is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en lokale overheden.