Milieuklachten

Milieuklachten

U kunt een milieuklacht hebben over een bedrijf in uw buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. U kunt dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland. Het provincieloket registreert de klachten centraal en zet deze door naar de juiste instantie. In de meeste gevallen is de omgevingsdienst de uitvoerende instantie voor milieuklachten over bedrijven. In de gevallen dat dit niet zo is, wordt de klacht voor afhandeling doorgegeven aan uw gemeente.

Klachten (oppervlakte)water

Voor klachten over (oppervlakte)water kunt u terecht bij uw waterschap.

Klachten melden

U kunt uw klacht melden via uw gemeente. Milieuklachten worden vervolgens afgehandeld door Omgevingsdienst Veluwe IJssel.