Milieuklachten

Klachten melden

U kunt uw klacht melden via uw gemeente. Milieuklachten worden vervolgens afgehandeld door Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • De gemeente ontvangt uw klacht.
  • Wij registreren uw klacht en nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling.
  • Onze toezichthouder maakt zo nodig een afspraak met u voor aanvullende informatie.
  • Onze toezichthouder controleert of het bedrijf zich aan de milieuvoorschriften houdt.
  • Wij laten u weten wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld.