Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Milieuklachten

U kunt een milieuklacht hebben over een bedrijf in uw buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. Deze klachten kunt u melden bij uw gemeente. Dat geldt niet voor klachten over provinciale bedrijven. Hiervoor kunt u terecht bij het Provincieloket van de provincie Gelderland. Voor milieuklachten geldt dat de omgevingsdienst in de meeste gevallen de uitvoerende instantie is.

Klachten (oppervlakte)water

Voor klachten over (oppervlakte)water kunt u terecht bij uw waterschap.

Meer over klachten (oppervlakte)water

Klachten over provinciale bedrijven

Voor klachten over provinciale bedrijven kunt u terecht bij het Provincieloket van de provincie Gelderland.

Lijst met provinciale bedrijven