Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Milieuklachten

Overlast melden

Heeft u een milieuklacht of wilt u een melding van overlast doen?

Spoed: Bel 055-580 1705

Geen spoed: Stuur een e-mail met uw klachtomschrijving (inclusief locatie) naar info@ovij.nl

 

Milieuklacht over bedrijven

Heeft u een milieuklacht over een bedrijf in uw buurt? Denk bijvoorbeeld aan geluid-, geur- of stofoverlast. Meld deze klachten bij uw gemeente.
Bezoek de websites van uw gemeente via onderstaande links:

Een aantal bedrijven valt onder toezicht van Provincie Gelderland. Klachten over deze provinciale bedrijven meldt u bij het Provincieloket van de provincie Gelderland.
Bekijk de lijst met provinciale bedrijven

Klachten over (oppervlakte)water

Voor klachten over (oppervlakte)water kunt u terecht bij uw waterschap.

Meer over klachten (oppervlakte)water