Milieuwetgeving voor bedrijven

Milieuwetgeving voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem en zijn er om het milieu te beschermen.

Activiteitenbesluit

U heeft als ondernemer te maken met milieuvoorschriften. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer.

Melding ongewoon voorval

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij het bevoegd gezag.