Milieuwetgeving voor bedrijven

Activiteitenbesluit

U heeft als ondernemer te maken met milieuvoorschriften. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen onder welk type uw bedrijf valt en welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • Controleren of een vergunning of melding nodig is
  • Inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen
  • Online een melding Activiteitenbesluit indienen

Mocht u na het invullen van de module nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

In het Activiteitenbesluit staat aan welke algemene milieuregels uw bedrijf moet voldoen. Wij zijn het bevoegd gezag dat hierop toeziet en in sommige gevallen aanvullende voorschriften oplegt.

Bedrijfstypes Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende drie typen in, afhankelijk van de mate van milieubelasting van uw bedrijfsactiviteiten:

  • Type A: Het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning op de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: Het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit moet gedaan worden bij het starten, wijzigen of uitbreiden van het bedrijf.
  • Type C: Bedrijven in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben  een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.