Milieuwetgeving voor bedrijven

Melding ongewoon voorval

Bedrijven moeten een ongewoon voorval (incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering) melden bij het bevoegd gezag. Voorbeelden van een ongewoon voorval zijn een brand, explosie, bodemverontreiniging of ongeval.

Doe uw melding bij het bevoegd gezag

U moet uw melding of melding ongewoon voorval melden bij het bevoegd gezag. Dit kan de provincie, gemeente of het Waterschap zijn. Bij een acute situatie dient u het voorval te melden bij S@men, het meldingsloket van de provincie.