Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Fiscale voordelen

Uw eigen zonnestroomsysteem? De volgende fiscale voordelen en regelingen zijn van toepassing op investeringen in zonne-energie:

Fiscale voordelen

Met de energie-investeringsaftrek (EIA) kan een ondernemer 55,5% van de investering, tot een maximum van € 750 per kWp, van zijn winst aftrekken. Als voorwaarde geldt dat het vermogen van het zonnestroomsysteem meer dan 25 kWp dient te zijn. Deze regeling is niet mogelijk in combinatie met de SDE+ regeling voor bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Een ondernemer kan met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot 28% van de investering van zijn winst aftrekken. Het percentage hangt af van de totale investeringen; het genoemde percentage is van toepassing bij een investering van max. € 56.192 per jaar.

Teruggaafregeling energiebelasting

Bent u een instelling of een kerk? Dan is de teruggaafregeling energiebelasting interessant voor u. U komt mogelijk in aanmerking voor teruggave van 50% van uw energiebelasting over de afgelopen vijf jaar. Dit kan al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s. Hiermee heeft u direct een budget voor energiebesparende maatregelen of zonnepanelen.

Check via het stroomschema teruggaaf energiebelasting kerken en instellingen of u in aanmerking komt voor de teruggave.

Meer over subsidies en regelingen.