Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Subsidies en regelingen

De (financiële) mogelijkheden van subsidies van zonnepanelen bij bedrijven en instellingen zijn sterk afhankelijk van het type netaansluiting van het pand en van het jaarverbruik (kWh/jaar). Landelijke wet- en regelgeving maakt onderscheid tussen panden met een kleinverbruikersaansluiting (max. 3×80 A) en panden met een grootverbruikersaansluiting (> 3×80 A).

Salderen

Voor een pand met een kleinverbruikersaansluiting is salderen van zonnestroom mogelijk. Salderen houdt in dat de energieleverancier wettelijk verplicht is om de zonnestroom die aan het net wordt geleverd tegen het geldende stroomtarief te vergoeden, voor zover de opgewekte hoeveelheid stroom op jaarbasis niet groter is dan het verbruik.

Voor een pand met een grootverbruikersaansluiting is salderen van zonnestroom niet mogelijk.

SDE+ regeling

Betreft subsidies voor een pand met een grootverbruikersaansluiting, is het mogelijk om gebruik te maken van de landelijke SDE+ subsidieregeling. Middels deze regeling kan er subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Het is dus een exploitatiesubsidie. De SDE+ subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidieregeling kent twee openstellingsrondes, het voorjaar en het najaar. Voor zonnestroomsystemen wordt subsidie verstrekt voor een periode van 15 jaar.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie worden gedaan bij sportaccommodaties.

Regeling Verlaagd tarief energiebelasting

Het is als bedrijf of instelling mogelijk om het dak ter beschikking te stellen aan omwonenden voor de realisatie van een coöperatief zonnestroomsysteem. Leden van de coöperatie investeren in het zonnestroomsysteem en komen in aanmerking voor een belastingkorting dankzij de regeling Verlaagd tarief energiebelasting.

De zonnestroom wordt in dit geval niet in het pand gebruikt maar door de coöperatie direct aan het energienet geleverd.

Meer informatie over de regeling verlaagd tarief energiebelasting.

Energiefonds Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn kent een energiefonds. Dit energiefonds is bedoeld voor bedrijven, instellingen of organisaties met concrete wensen om te investeren in energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Het Energiefonds biedt een lening aan onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is een bedrijf, instelling of organisatie. Denk bij organisaties bijvoorbeeld aan een sportclub, kerk of VvE (Vereniging van Eigenaren).
  • De investerende instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Er ligt een uitgewerkt businessplan met zicht op realisatie binnen twee jaar (bij investeringen boven €50.000).
  • Er ligt een offerte met zicht op realisatie binnen 6 maanden (bij investeringen tot €50.000)
  • Het project draagt aantoonbaar bij aan de energietransitie in Apeldoorn.
  • Het is niet mogelijk om bij een bank of andere financiële instelling financiering te krijgen.
  • De leensom bedraagt maximaal 50% van de totale investeringssom of 75% bij investering tot €25.000.

Ga voor meer informatie en het aanvragen van een lening naar de website van gemeente Apeldoorn.