Toezicht en handhaving bij bedrijven

Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het naleven van milieuregels die horen bij hun bedrijfsactiviteiten. Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus kunnen u helpen bij het naleven van deze regels. Hoewel een toezichthouder van Omgevingsdienst Veluwe IJssel geen adviseur is, kan hij u informeren over wet- en regelgeving en geeft hij graag tips over wat andere bedrijven in vergelijkbare situaties hebben gedaan.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus.

  • KIWA: Inspectie, keuring, sanering en controle van boven- en ondergrondse tanks
  • STEK: Installatie, reparatie en onderhoud aan koelinstallaties
  • PBV: Inspectie van vloeistofdichte voorzieningen
  • NCP Certificatie: Keuring van kleine brandblusmiddelen (Erkende bedrijven, REOB Onderhoudsbedrijven, REOB Kleine Blusmiddelen)
  • SCIOS: Inspectie en onderhoud van stookinstallaties
  • Ascert: Asbestinventarisatie en –verwijdering
  • Bodem+: Bodemonderzoeksbureaus
  • Afvalgids: Afvalinzamelaars voor alle afvalstromen