Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Over ons

Omgevingsdienst Veluwe IJssel draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verstrekken in opdracht van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en de Provincie Gelderland omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren wij onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.

In onderstaande video leggen we uit wie we zijn en wat we doen.

Over onze opdrachtgevers

Over ons bestuur

Ons Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.
De vergaderdata en vergaderstukken zijn op te vragen via communicatie@ovij.nl of via het centrale nummer: 055-580 1705

Jaarstukken

Het Algemeen Bestuur heeft op 2 juli 2018 de Jaarstukken 2017 vastgesteld.

Over ons managementteam

de heer J.W.M. (Jan-Willem) Bekkers: manager team Advies
de heer H.J.H. (Henk) Brueren: manager team Handhaving
de heer W.M. (Menno) van Dam: directeur en manager team Vergunningen
de heer J.G. (Berjan) van Rootselaar: controller en manager team Bedrijfsbureau

Inkoopvoorwaarden

Op opdrachtovereenkomsten met OVIJ zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden ovij 2013 van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 9 januari 2014 onder nummer 56677936.

Gelderse Omgevingsdiensten werken samen

Wij werken intensief samen met de andere omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen zeven omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten. Wij voeren namens de Gelderse Omgevingsdiensten de Portaal-, kennis- en communicatiefunctie uit.

Privacyverklaring

Hier vindt u onze privacyverklaring