Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Over ons

Omgevingsdienst Veluwe IJssel draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verstrekken in opdracht van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst en de Provincie Gelderland omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren wij onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.

In onderstaande video leggen we uit wie we zijn en wat we doen.

Onze opdrachtgevers

Ons bestuur

Ons Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

Vergaderstukken en vergaderdata kunt u opvragen via communicatie@ovij.nl of via het centrale telefoonnummer 055- 580 17 05.

Datum eerstvolgende vergadering Algemeen Bestuur OVIJ: maandag 14 december 2020

Jaarstukken

Het Algemeen Bestuur heeft op 1 juli 2019 de Jaarstukken 2018 vastgesteld.

Ons managementteam

v.l.n.r. Berjan van Rootselaar, Barbara Morsink, Menno van Dam, Anne-Claire Obdam

Menno van Dam – directeur
Anne-Claire Obdam – manager team Ontwikkeling
Barbara Morsink – manager team Beheer
Berjan van Rootselaar – controller

Inkoopvoorwaarden

Op opdrachtovereenkomsten met OVIJ zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden ovij 2013 van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland op 9 januari 2014 onder nummer 56677936.

Gelderse Omgevingsdiensten werken samen

Wij werken intensief samen met de andere omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen zeven omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten. Wij voeren namens de Gelderse Omgevingsdiensten de Portaal-, kennis- en communicatiefunctie uit.

Privacyverklaring

OVIJ werkt volgens de privacywetgeving vastgelegd in de AVG. Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring Omgevingsdienst Veluwe IJssel 17 april 2020.

Toegankelijkheidsverklaring

Gelderse Omgevingsdiensten willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website http://www.odveluweijssel.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. In april van 2018 heeft er een quickscan plaatsgevonden door Firmground. Op dit moment zijn wij bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid op basis van onder andere deze quickscan.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.