Toegankelijkheid

De Gelderse Omgevingsdiensten streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Verklaring

Omgevingsdienst Veluwe IJssel streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Omgevingsdienst Veluwe IJssel is beschikbaar via de link https://www.odveluweijssel.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Omgevingsdienst Veluwe IJssel gepubliceerde informatie blijkt dat de website Omgevingsdienst Veluwe IJssel gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-06-2022 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Omgevingsdienst Veluwe IJssel .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl(link sends email)

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht m.b.t. toegankelijkheid is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gelderse Omgevingsdiensten via info@ovij.nl(link sends email).

Aanvullende informatie van Omgevingsdienst Veluwe IJssel

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2025.