Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

De Gelderse Omgevingsdiensten streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websites van de Gelderse Omgevingsdiensten.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van de Gelderse Omgevingsdiensten is beschikbaar via de link https://www.gelderseomgevingsdiensten.nl/toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

De Gelderse Omgevingsdiensten verklaren dat de eerste maatregelen zijn genomen om de websites van de Gelderse Omgevingsdiensten te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting wordt aangegeven hoe ver de Gelderse Omgevingsdiensten zijn gevorderd met de toegankelijkheid van de websites van de Gelderse Omgevingsdiensten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de websites toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gelderse Omgevingsdiensten via info@ovij.nl.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de websites van de Gelderse Omgevingsdiensten: eerste maatregelen genomen

De toegankelijkheid van de websites van de Gelderse Omgevingsdiensten is nog niet onderzocht.

 • Er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 31-01-2021

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. Beschrijving van het issue: De Gelderse Omgevingsdiensten werken momenteel aan nieuwe websites voor de Gelderse Omgevingsdiensten en de 7 regionale omgevingsdiensten. Oplevering is gepland in 2021. Daarom is besloten om op dit moment geen grote aanpassingen aan de huidige websites te aan te brengen.
  • Oorzaak: Vernieuwing van onze websites (oplevering gepland in voorjaar 2021).
  • Gevolg: De huidige websites van de Gelderse Omgevingsdiensten zijn momenteel nog niet getest op toegankelijkheid.
  • Alternatief: In deze tussenfase streven wij wel naar een zo goed mogelijke toegankelijkheid van onze website.
  • Maatregel: Oplevering van de nieuwe websites staat gepland in het voorjaar van 2021. Het toegankelijk maken van alle websites is een van de speerpunten bij de ontwikkeling. De toegankelijkheid van de websites zal na oplevering gecontroleerd worden en de toegankelijkheidsverklaring zal dan herzien worden. Het streven is 80% toegankelijk bij oplevering en 100% toegankelijkheid na de evaluatieronde eind 2021.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last.
   • Toelichting: De Gelderse Omgevingsdiensten werken momenteel aan nieuwe websites voor de Gelderse Omgevingsdiensten en de 7 regionale omgevingsdiensten. Oplevering is gepland in het voorjaar van 2021 en de websites voldoen dan aan de toegankelijkheidseisen. Daarom is het een onevenredige last om in de tussentijd grote aanpassingen aan de huidige websites te aan te brengen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2021