Vergunningen

Vergunningen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen. De omgevingsvergunning bestaat uit alle vergunningen voor de fysieke leefomgeving. Door de vergunningcheck te doen, weet u of u deze moet aanvragen.

 • Heb ik een vergunning nodig?

  Met de vergunningcheck van het Omgevingsloket weet u snel of u een vergunning nodig heeft voor uw plannen.

 • Vergunning aanvragen

  Weet u zeker dat u een vergunning nodig heeft? Vraag deze dan direct aan bij het Omgevingsloket.

 • Status vergunning inzien

  Heeft u een vergunning aangevraagd? Log in bij het Omgevingsloket en bekijk de status van uw aanvraag.

 • Wat is een omgevingsvergunning?

  Vóór 2010 waren er aparte vergunningen, ontheffingen en meldingen voor de fysieke leefomgeving. Sinds 2010 zijn die samengevoegd in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Toch spreken we in de praktijk nog vaak van bouwvergunning, milieuvergunning, horecavergunning of APV-vergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).  

 • Wat is een melding?

  Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding bij uw gemeente doen. Bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen. Via het Omgevingsloket Online kunt u controleren of u een melding moet doen. 

Meer informatie over vergunningen

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding…

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u…

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een woning of bedrijfspand, of het kappen van een boom? Een toezichthouder…

Veelgestelde vragen

In een aanvraag of melding geeft u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Dit kan variëren van de maten van een huis en de kleuren van de stenen, tot de persoonsgegevens van mensen die met gevaarlijke stoffen werken. Of de exacte coördinaten van de plek van een lozing. Ook zijn er verschillende bijlagen nodig. Welke dit zijn, staat in de uitkomst van de vergunningcheck en de tab ‘Bijlagen’ van de conceptaanvraag of -melding.

Ja, we helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op. In sommige gemeenten kunt een conceptaanvraag indienen. We controleren dan of uw plan voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Zo wordt duidelijk of uw plan haalbaar is of dat het eventueel aangepast moet worden. Let op: hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

 • Nadat u de aanvraag voor de omgevingsvergunning hebt ingediend, komt deze bij ons terecht. Het proces na de aanvraag is als volgt:
  1. Beoordelen
   We beoordelen de aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit duurt dit 8 tot 26 weken. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om extra documenten aan te leveren.
  2. Publicatie
   We publiceren uw aanvraag op www.officielebekendmakingen.nl en/of in het lokale gemeentenieuws. Belangstellenden kunnen de aanvraag digitaal bij ons opvragen.
  3. Toetsing en besluit
   Als uw aanvraag compleet is, besluiten we of we vergunning goedgekeuren. We beoordelen uw aanvraag met behulp van de voorschriften van het Bestemmingsplan, Welstandseisen, Bouwbesluit, Bouwverordening en eventueel andere gemeentelijke verordeningen.
   U ontvangt de omgevingsvergunning als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij een negatief advies wordt de vergunning geweigerd. We kunnen de behandelingstermijn van een aanvraag één keer met zes weken verlengen.
  4. Publicatie
   We publiceren het besluit op www.officielebekendmakingen.nl en/of in het lokale gemeentenieuws.
  5. Mogelijkheid voor bezwaar en beroep
   Reguliere procedure: Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dat moet binnen zes weken vanaf de dag na verzenddatum van het besluit ingediend worden.
   Uitgebreide procedure: Er kan een zienswijze (reactie) van belanghebbenden worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. De termijn hiervoor is zes weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Na het indienen van een zienswijze (reactie) onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is om het ontwerpbesluit te herzien.
  6. Start werkzaamheden
   Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met de bouwwerkzaamheden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld het kappen van een boom en bij monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht. We raden u aan te wachten met deze werkzaamheden tot uw vergunning definitief is. Begint u eerder? Dan loopt u het risico dat u de werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moet maken.

Er bestaan twee type procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Bij eenvoudige aanvragen wordt meestal de reguliere procedure gebruikt. Dan weet u binnen acht weken of u een vergunning krijgt. Ingewikkelde aanvragen behandelen we met de uitgebreide procedure. Dit duurt vaak minstens zes maanden. Bekijk de uitleg op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Het aanvragen van een vergunning kost bijna altijd geld. De kosten (leges) voor een omgevingsvergunning verschillen per gemeente. Kijk op de website van uw gemeente voor de precieze leges. Ook aan de watervergunning zijn leges verbonden. Deze zijn per waterschap of provincie vastgelegd en kunnen dus verschillen. Rijkswaterstaat heft geen leges.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u betalen. Dit noemen we leges. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont of onderneemt. U kunt de bedragen terugvinden in de legesverordening van uw gemeente. U moet ook leges betalen wanneer:

 • u de aanvraag intrekt;
 • we stoppen met de behandeling van de aanvraag;
 • uw aanvraag wordt geweigerd: u krijgt dan geen vergunning.