Praktijkcase: ACEC

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om op termijn energie neutraal te zijn. Binnen die ambitie past ook het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, zoals het ACEC pand. ACEC kwam op deze manier als één van de eerste panden in aanmerking voor het plaatsen van zonnepanelen.

Facts & figures

  • Geïnstalleerd: november 2016
  • Stroom: 61.781 kWh p/j
  • Aantal panelen: 286 panelen

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

ACEC behoort tot de top 10 van gemeentelijk vastgoedpanden als het om energieverbruik gaat binnen gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie om op termijn energie neutraal te zijn. Binnen die ambitie past ook het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, zoals het ACEC pand. ACEC kwam op deze manier als één van de eerste panden in aanmerking voor het plaatsen van zonnepanelen.

Breder pakket duurzame maatregelen

Naast de plaatsing van zonnepanelen heeft ACEC ook andere maatregelen genomen ter verduurzaming. Zo zijn de bovenleidingen van de radiatoren geïsoleerd en er is LED verlichting in de trappenhuizen, fietsstallingen en expositieruimte gekomen. Verder zijn de radiatoren waterzijdig ingeregeld. Dit zorgt ervoor dat er nooit meer verwarmd wordt dan noodzakelijk.

Hobbels en meevallers

De aanbestedingsprocedure duurde wat langer dan gedacht maar de plaatsing van de zonnepanelen zelf verliep vlot. ACEC heeft veel baat gehad bij de hulp van een goede en ervaren hoofdaannemer. Dat is dan ook de tip die Roy Bloemendal, beheerder van het pand, mee wil geven aan andere partijen die plaatsing van zonnepanelen overwegen “Zoek een ervaren hoofdaannemer die thuis is in het verduurzamen van panden”.

Moment van de waarheid

Het werd even spannend toen de tegels en zonnepanelen geleverd werden. Zou het dak wel voldoende oppervlakte bieden voor dit aantal zonnepanelen en zou de dakconstructie het gewicht van tegels en zonnepanelen aan kunnen? Dat viel uiteindelijk reuze mee. Er bleef zelfs dak ruimte over!

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Meer praktijkcases

Praktijkcase: Hollander Techniek

Hollander techniek heeft zijn eigen huisvesting bewust voorzien van verschillende duurzame technieken, waaronder zonnepanelen.

Praktijkcase: Christiaan Geurtsweg

Diederik Mulder ten Kate kocht in 2018 het voormalig Post NL pand aan de Christiaan Geurtsweg en besloot het dakoppervlak te gebruiken voor zonnepanelen. Begin 2020 worden er maar liefst 1050 panelen gelegd. De stroom wordt volledig terug geleverd aan het net.