Praktijkcase: Christiaan Geurtsweg

Diederik Mulder ten Kate kocht in 2018 het voormalig Post NL pand aan de Christiaan Geurtsweg en besloot het dakoppervlak te gebruiken voor zonnepanelen. Begin 2020 worden er maar liefst 1050 panelen gelegd. De stroom wordt volledig terug geleverd aan het net.

Facts & Figures

Aantal zonnepanelen: 1050
Vermogen: 355640 Wp
Jaaropbrengst: 291269,16 kW
Zonnepanelen gelegd in: 2020
Gebruik subsidie /regelingen: SDE+
Terugverdientijd: 8 á 9 jaar

Waarom heeft u gekozen voor zonnepanelen?

“Het voormalig Post NL pand heb ik in eerste instantie niet aangekocht met het idee om er zonnepanelen op te leggen. Privé ben ik wel met zonnepanelen bezig en zo kwam ik op het idee om dit ook op de Christiaan Geurtsweg toe te passen. Daarnaast wordt er vanuit de bank ook gevraagd om verduurzaming van je pand. Via de gemeente kwam ik in contact met Taskforce Zonne-energie en zij hebben mij het zetje gegeven om daadwerkelijk met zonne-energie aan de slag te gaan. Als het financieel rond te krijgen is om zonnepanelen op je dak te leggen, vind ik eigenlijk dat we dit als vastgoedeigenaren moeten doen.”

Heeft u gebruik gemaakt van een subsidie?

“We hebben gebruik gemaakt van de SDE+ subsidie, zonder deze subsidie kan je zo’n investering eigenlijk niet rendabel maken. We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk zonnepanelen te leggen om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. We hebben eerst gekeken of de bedrijven die het pand huurden de stroom wilden afnemen, maar omdat deze bedrijven hun stroom zeer scherp kunnen inkopen, bleek dat voor hen niet gunstig. We leveren daarom alle stroom die we opwekken terug aan het net. Gelukkig is het net in Apeldoorn niet overbelast, dus kunnen we dit zonder problemen doen.”

Wat was de rol van Taskforce Zonne-energie?

“Taskforce Zonne-energie heeft voor mij de eerste berekeningen gemaakt en berekend dat zonnepanelen leggen op dit dakoppervlak in combinatie met de SDE+ subsidie rendabel is. Dit inzicht in de business case is belangrijk want je wilt het financiële plaatje wel duidelijk hebben voordat je verder gaat. Zonder deze berekening van de Taskforce hadden we de vervolgstappen niet gezet. Bovendien is de Taskforce onafhankelijk en dat gaf mij een goed gevoel. Ook hebben ze ons goed begeleid tijdens de aanvraag van de SDE subsidie. Het hele traject dat daarna komt moet je zelf doen maar dat eerste stukje is wel heel belangrijk.”

Welke uitdagingen bent u tegengekomen?

“Er zitten veel niveauverschillen in dit dak en op sommige delen zitten obstakels waar je rekening mee moet houden bij het aanleggen van zonnepanelen. Ook moet de stroom naar de hoogspanningsruimte toegebracht worden en die ligt twee daken lager. Dat was praktisch gezien eigenlijk de grootste uitdaging.”

Heeft u nog een tip voor andere ondernemers?

“Laat je bij zonne-energie niet afschrikken door de ingewikkelde materie. Er zijn genoeg partijen waarbij je informatie kunt inwinnen en die je echt een stap verder helpen, zoals Taskforce Zonne-energie. Het is best een traject, maar met hulp van deze partijen is het echt te doen.”

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.