Praktijkcase: Hollander Techniek

Het toepassen van duurzame technieken is een vorm van anders investeren. Hiervoor is durf en ook kennis nodig. Hollander techniek heeft dit getoond door zijn eigen huisvesting bewust te voorzien van verschillende duurzame technieken, waaronder zonnepanelen.

Facts & figures

58 zonnepanelen
totaal 15.660 Wp
2007 eerste panelen geplaatst. In april 2017 vernieuwd.
Gebruik gemaakt van SDE+ subsidie

Investeren in de toekomst

Het toepassen van duurzame technieken is een vorm van anders investeren. Hiervoor is durf en ook kennis nodig. Hollander techniek heeft dit getoond door zijn eigen huisvesting bewust te voorzien van verschillende duurzame technieken. Deze toepassingen leveren niet alleen een energiebesparing op, wat goed is voor het milieu, maar ook de benodigde expertise. Bovendien halen klanten hier voordeel uit, doordat Hollander Techniek haar kennis graag deelt.
“De manier waarop wij als bedrijf omgaan met het (leef)milieu heeft gevolgen voor de toekomstige generaties. Wij proberen daarom om afval en energie te reduceren en duurzaam met materialen om te gaan. Ook voorzien wij onze eigen panden van duurzame technieken en leggen deze oplossingen voor aan onze klanten”. Hollander Techniek gebruikt een deel van de opgewekte stroom zelf. Daarnaast heeft Nuon aan de zijgevel van het pand zonnepanelen geplaatst waarvan de stroom direct naar het stroomnet wordt afgevoerd.

Duurzame maatregelen

De zonnepanelen maken deel uit van een breder pakket aan duurzame maatregelen, zoals bijvoorbeeld dakisolatie, ecologisch gezuiverd sprinklerwater, adiabatische koeling, zonwering, warmtepomp, ledverlichting, gebouwbeheersysteem en zonneboiler. Bovendien zijn er in het wagenpark hybride auto’s opgenomen.

Tips

Zeker in de beginfase is het lastig in te schatten wat de terugverdientijd is van de geïmplementeerde maatregelen. Uiteindelijk is het een kwestie van learning by doing. Verder is het van belang je goed te laten adviseren over welke maatregelen passen bij de aard van het bedrijf. Energieneutraal ondernemen is een verplichting, maar kijk goed naar wat past. Bijvoorbeeld: een zwembad heeft veel meer aan een zonneboiler omdat daarmee veel directer en sneller warm water geleverd kan worden.

  • Taskforce Zonne-energie

    Taskforce Zonne-energie geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij het realiseren van zonne-energieprojecten.

Meer praktijkcases

Praktijkcase: Hollander Techniek

Hollander techniek heeft zijn eigen huisvesting bewust voorzien van verschillende duurzame technieken, waaronder zonnepanelen.

Praktijkcase: Christiaan Geurtsweg

Diederik Mulder ten Kate kocht in 2018 het voormalig Post NL pand aan de Christiaan Geurtsweg en besloot het dakoppervlak te gebruiken voor zonnepanelen. Begin 2020 worden er maar liefst 1050 panelen gelegd. De stroom wordt volledig terug geleverd aan het net.